Sebuah Ringkasan Kitab Suci untuk Membantu Anda Menikmatinya dan Membagikannya

Dari Gospel Translations Indonesian

Langsung ke:navigasi, cari

Yang Berhubungan Dengan Sumber Daya
Lagi Oleh John Piper
Indeks Pengarang
Lagi Mengenai Penginjilan
Indeks Topik
Tentang terjemahan ini
English: A Summary of the Gospel to Help You Enjoy It and Share It

© Desiring God

Bagikan ini
Misi Kami
Terjemahan ini diterbitkan oleh Injil Terjemahan, sebuah pelayanan yang ada untuk membuat buku-buku dan artikel injil-tengah yang tersedia secara gratis untuk setiap bangsa dan bahasa.

Pelajari lebih lanjut (English).
Bagaimana Anda Dapat Membantu
Jika Anda mampu berbahasa Inggris dengan baik, Anda dapat membantu kami sebagai penerjemah secara sukarela.

Pelajari lebih lanjut (English).

Oleh John Piper Mengenai Penginjilan
Bagian dari seri Taste & See

Terjemahan oleh Hondho Wahyu

Review Anda dapat membantu kami memperbaiki terjemahan ini dengan meninjau untuk meningkatkan akurasi terjemahan. Pelajari lebih lanjut (English).


Tuhan menciptakan kita untuk KemuliaanNya

“Bawalah anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan!" (Yesaya 43: 6 – 7)

Setiap Manusia harus hidup untuk Kemuliaan Allah

“Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. “ ( 1 Korintus 10:31). Cara hidup yang memuliakan Tuhan adalah dengan mengasihiNya(Matius 22:37), percaya padaNya (Roma 4:20), bersyukur padaNya (Mazmur 50:3) dan taat kepadaNya (Mateus 5:16). Apabila kita melakukan hal-hal ini, kita menggambarkan kemuliaan Tuhan.

Kita semua telah berdosa dan Kehilangan Kemuliaan Allah

“Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah” (Roma 3:23). “Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar.” (Roma 1: 21 – 23). Tidak seorangpun dari kita telah mengasihi atau percaya atau bersyukur atau taat kepada Tuhan sebagaimana mestinya.

Kita Pantas Menerima Hukuman Kekal

“Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Roma 6:23). Barang siapa yang tidak mentaati Tuhan Yesus akan “mengalami hukuman penganiayaan kekal dan tersingkirkan dari hadirat Allah dan dari segala kemuliaanNya (1 Tesalonika 1:9), “Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." (Matius 25:46)

Dalam AnugerahNya yang Besar Tuhan Mengutus Putera TunggalNya Tuhan Yesus Kristus Untuk Menyediakan Jalan Kehidupan Kekal Bagi Semua Orang Berdosa

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16). “Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, “ (Galatia 3:13). “Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah;” (1 Petrus 3 :18)

Kehidupan Kekal adalah Anugerah Cuma-Cuma kepada Semua yang Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat

“"Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." (Kisah Rasul 16:31). “Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.”(Roma 10:9). “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.” (Efesus 2:8). “Aku telah disalibkan dengan Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.”(Galatia 2:20)

Mengejar Kuasa Firman dari Kitab Kisah Rasul 1:8, bersama anda,

Pendeta John